Aroga neemt enkele weken vakantie, vanaf 6 september kan je terug van de massages genieten!

Algemene Voorwaarden

 1. Om je bij Aroga op een professionele wijze te laten masseren zijn er een aantal algemene voorwaarden van toepassing. Impliciet ga ik er van uit dat je deze hebt gelezen en ermee akkoord gaat.
 2. Vanaf dat je een afspraak hebt gemaakt worden er persoonlijke data (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail adres en facturatieadres) verzameld. Daarbij zijn de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en het Aroga privacybeleid van toepassing.
 3. Bij een eerste behandeling houden we voorafgaand een kort intake gesprek. Je bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de (medische) informatie die je tijdens dit gesprek of de daarop volgende behandelingen verstrekt. Vanzelfsprekend is het bezorgen van deze informatie geheel vrijblijvend en enkel ter ondersteuning van een aangepaste en optimale uitvoering van de massagebehandeling. Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.
  • Aroga levert massagediensten, ik ben geen medicus en stel geen medische diagnoses, daarvoor dien je bij je behandelend medicus ten rade te gaan.
  • In sommige gevallen is een massage sterk af te raden of mag er niet gemasseerd worden (bv bij griep en koorts). Bij acute kwetsuren, hoge bloeddruk en sommige ziektes vraag je best advies aan je behandelend arts. Bij twijfel kan ik mogelijk afzien van de behandeling. In het geval van wijzigingen of evolutie van je (medische) situatie ben je zelf verantwoordelijk die tijdig aan me door te geven.
 4. Reeds gemaakte afspraken kan je tot 24 uur op voorhand kosteloos annuleren per telefoon, e-mail of WhatsApp. Bij later geannuleerde of vergeten afspraken kan de sessie in rekening worden gebracht. Dat geldt ook bij ziekte.
 5. Als particulier betaal je op het ogenblik van de sessie. Dat kan digitaal via Payconiq of je banking app of contant.
 6. Een Aroga cadeaucheque koop je online op de Aroga website en betaal je online bij bestelling via Bancontact, Ideal en Credit card, PayPal of een directe bankoverschrijving. Na ontvangst van de betaling ontvang je de cadeaubon digitaal. Deze is geldig tot de erop vermelde vervaldatum en niet verlengbaar of inwisselbaar voor een nieuwe cadeaubon.
 7. Bedrijven worden maandelijks gefactureerd. Daarbij is de betaaltermijn 14 dagen na het (digitaal) verzenden van de factuur. Het niet tijdig uitvoeren van een betaling kan na aanmaningen leiden tot het inschakelen van een incassobureau, waarbij de klant verantwoordelijk is voor de incassokosten en eventuele meerkosten voor gerechtelijke procedures.
  • Bij het niet tijdig voldoen van een factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 33 EUR en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag.
  • Bij niet tijdige betaling worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele tussengekomen laattijdige betalingen leiden er niet toe dat het verschuldigde forfaitaire schadebeding herrekend dient te worden.
  • Laattijdige betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten. Compensatie en verrekening door de klant van facturen en/of bedragen verschuldigd aan Aroga, met facturen en/of bedragen verschuldigd door Aroga aan de klant, kan enkel na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Aroga.
  • Bij gebreke aan tijdige betaling heeft Aroga het recht haar verdere prestaties op te schorten.
 8. Aroga is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van je persoonlijke bezittingen.
 9. Erotische of sensuele massages worden niet aangeboden en/of uitgevoerd, daarvoor kan je niet bij Aroga terecht.
 10. Ik hou me ten allen tijde het recht om personen te weigeren voor een massage of de toegang te ontzeggen tot mijn praktijk, zonder het opgeven van een reden.
 11. De nietigheid van één van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.
 12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je ook dat je Aroga niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de massagebehandeling die je hebt ontvangen.
 13. De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Aroga.
 14. De privacy voorwaarden zijn van toepassing
 15. In het geval van een gerechtelijk conflict is het arrondissement Antwerpen of voor het vredegerecht het kanton Zandhoven van toepassing.